DIGITAL ACADEMY SECRET

ĐIỀU KHOẢN &

CHÍNH SÁCH

Một Số Điều Khoản Chú Ý Khi Sử Dụng Website Học Tập

DIGITAL ACADEMY SECRET

ĐIỀU KHOẢN &

CHÍNH SÁCH

Một Số Điều Khoản Chú Ý Khi Sử Dụng Website Học Tập

DIGITAL ACADEMY SECRET

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH

1. TÔI CÓ THỂ HỌC TẬP Ở ĐÂU

Bạn sẽ tiến hành học tệp trên website học tập của Học Viện được chuyên viên của Học Viện gửi và hướng dẫn cùng với tài khoản học tập cá nhân.

2. CÓ GIỚI HẠN GÌ CHO TÀI KHOẢN HỌC TẬP KHÔNG?

Tài khoản học tập của bạn được sở hữu trong Khoảng Thời Gian Sở Hữu Tài Khoản được quy định trong từng chương trình cụ thể mà bạn đã đăng ký.

Tài khoản cho phép TỐI ĐA 03 thiết bị đăng nhập, nếu sử dụng trên 03 thiết bị sẽ bị vi phạm quy định và tài khoản học viên sẽ bị chặn.

Do đó bạn hạn chế đăng nhập vào nhiều thiết bị (Laptop khác nhau, điện thoại), nhiều trình duyệt (Chrome, cốc cốc, safari, Opera, microsoft edge,...) để tránh BỊ CHẶN TÀI KHOẢN.

Các trường hợp tính là thiết bị mới:

- Đăng nhập trên hai máy khác nhau.

- Đăng nhập cùng máy mà khác trình duyệt (cả trình duyệt khi mở qua Facebook và zalo...).

- Khi nâng cấp hệ điều hành.

Mở lại tài khoản bị khóa do vi phạm chính sách đăng nhập (đối với lần thứ 2 trở đi)

- Đối với chương trình dưới 35.000.000 VND: 5.000.000 VND/lần mở

- Đối với chương trình trên 35.000.000 VND: 10.000.000 VND/lần mở

Trong quá trình học thì thỉnh thoảng Video học sẽ hiện Water Mask trên Video nhưng sẽ không lâu và không ảnh hưởng đến quá trình học bạn vẫn học tập bình thường.

3. CHỮA BÀI TẬP TRONG KHÓA HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Trong quá trình học sẽ có bài tập cho bạn tham gia làm bài tập, và để chữa bài tập bạn hãy đăng bài tập của mình lên group học tập kín. Hiện tại đang có group Zalo và group FaceBook. Bạn hãy đăng bài tập vào group Facebook để chữa bài nhé.

4. TÔI CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI THẮC MẮC CỦA MÌNH Ở ĐÂU

Các câu hỏi thắc mắc trong quá trình hoc tập bạn có thể để lại trong nhóm học tập Zalo hoặc Group Facebook.Khuyến kích đặt câu hỏi trong Group Facebook. Thông tin cho các câu hỏi bạn đưa ra cần những thông tin để có thể hỗ trợ trả lời tốt nhất. Kích vào nút dưới đây để xem bạn cần chuẩn bị gì cho câu hỏi của mình.

5. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Học Viện KHÔNG có chính sách hoàn tiền trong mọi trường hợp. Học Viên khi tham gia chương trình có nghĩa vụ đọc hiểu các chính sách của Học Viện và nghiêm túc tuân thủ.

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

BẢO MẬT HOÀN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Mọi dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được hoàn toàn bảo mật và thuộc sở hữu của tác giả và đồng sở hữu là học viện Bất Động Sản Dòng Tiền (PropHack Academy ) thực thuộc công ty TNHH Học Viện Prophack Việt Nam.

DỮ LIỆU VIDEO, TÀI LIỆU ... THUỘC SỞ HỮU CỦA AI?

Các dữ liệu bao gồm Nội dung Video và tài liệu học tập trên Webstie thuộc Quyền Sở Hữu và Tài sản Trí Tuệ của Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền.

CẤM TẢI XUỐNG & TIẾT LỘ TÀI LIỆU HỌC VIỆN - VI PHẠM BỊ XỬ LÝ

Mọi Hành Vi Tải Xuống cũng như Tiết lộ Thông Tin của Chương Trình Đào Tạo của học viện Với Bất Cứ Đối Tượng Nào bên ngoài dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm pháp luật , Thành Viên Vi Phạm sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản và thu hồi tài khoản cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và ứng xử theo luật sở hữu Trí Tuệ Việt Nam 2005 nói riêng và pháp luật hiện hành của Việt nam nói Chung.

CẤM BÁN LẠI PHÂN PHỐI CHUYỂN NHƯỢNG TÀI KHOẢN

Bạn không được phép bán lại, phân phối hoặc chuyển nhượng lấy giá trị hoặc lợi ích theo bất kỳ cách nào. Bạn không được chuyển nhượng, thuê, cho thuê tài khoản, nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.

CẤM TẢI XUỐNG VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIỆN

Bạn không được download video trên nền tảng học tập của Học viện với mọi lý do. Các nội dung học tập bạn đều cần được sử dụng ngay trên website của học viện và các ứng dụng của học viện đi kèm theo tài khoản (nếu có ).

NẾU BẠN VI PHẠM CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN THU HỒI TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN.

10X SECRET

BẠN CẦN GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC

DIGITAL ACADEMY SECRET

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH

1. TÔI CÓ THỂ HỌC TẬP Ở ĐÂU

Bạn sẽ tiến hành học tệp trên website học tập của Học Viện được chuyên viên của Học Viện gửi và hướng dẫn cùng với tài khoản học tập cá nhân.

2. CÓ GIỚI HẠN GÌ CHO TÀI KHOẢN HỌC TẬP KHÔNG?

Tài khoản học tập của bạn được sở hữu trong Khoảng Thời Gian Sở Hữu Tài Khoản được quy định trong từng chương trình cụ thể mà bạn đã đăng ký.

Tài khoản cho phép TỐI ĐA 03 thiết bị đăng nhập, nếu sử dụng trên 03 thiết bị sẽ bị vi phạm quy định và tài khoản học viên sẽ bị chặn.

Do đó bạn hạn chế đăng nhập vào nhiều thiết bị (Laptop khác nhau, điện thoại), nhiều trình duyệt (Chrome, cốc cốc, safari, Opera, microsoft edge,...) để tránh BỊ CHẶN TÀI KHOẢN.

Các trường hợp tính là thiết bị mới:

- Đăng nhập trên hai máy khác nhau.

- Đăng nhập cùng máy mà khác trình duyệt (cả trình duyệt khi mở qua Facebook và zalo...).

- Khi nâng cấp hệ điều hành.

Mở lại tài khoản bị khóa do vi phạm chính sách đăng nhập (đối với lần thứ 2 trở đi)

- Đối với chương trình dưới 35.000.000 VND: 5.000.000 VND/lần mở

- Đối với chương trình trên 35.000.000 VND: 10.000.000 VND/lần mở

Trong quá trình học thì thỉnh thoảng Video học sẽ hiện Water Mask trên Video nhưng sẽ không lâu và không ảnh hưởng đến quá trình học bạn vẫn học tập bình thường.

3. CHỮA BÀI TẬP TRONG KHÓA HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Trong quá trình học sẽ có bài tập cho bạn tham gia làm bài tập, và để chữa bài tập bạn hãy đăng bài tập của mình lên group học tập kín. Hiện tại đang có group Zalo và group FaceBook. Bạn hãy đăng bài tập vào group Facebook để chữa bài nhé.

4. TÔI CÓ THỂ ĐẶT CÂU HỎI THẮC MẮC CỦA MÌNH Ở ĐÂU

Các câu hỏi thắc mắc trong quá trình hoc tập bạn có thể để lại trong nhóm học tập Zalo hoặc Group Facebook.Khuyến kích đặt câu hỏi trong Group Facebook. Thông tin cho các câu hỏi bạn đưa ra cần những thông tin để có thể hỗ trợ trả lời tốt nhất. Kích vào nút dưới đây để xem bạn cần chuẩn bị gì cho câu hỏi của mình.

5. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Học Viện KHÔNG có chính sách hoàn tiền trong mọi trường hợp. Học Viên khi tham gia chương trình có nghĩa vụ đọc hiểu các chính sách của Học Viện và nghiêm túc tuân thủ.

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

BẢO MẬT HOÀN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Mọi dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được hoàn toàn bảo mật và thuộc sở hữu của tác giả và đồng sở hữu là học viện Bất Động Sản Dòng Tiền ( PropHack Academy ) thực thuộc công ty TNHH Học Viện Prophack Việt Nam.

DỮ LIỆU VIDEO, TÀI LIỆU ... THUỘC SỞ HỮU CỦA AI?

Các dữ liệu bao gồm Nội dung Video và tài liệu học tập trên Webstie thuộc Quyền Sở Hữu và Tài sản Trí Tuệ của Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền.

CẤM TẢI XUỐNG & TIẾT LỘ TÀI LIỆU HỌC VIỆN - VI PHẠM BỊ XỬ LÝ

Mọi Hành Vi Tải Xuống cũng như Tiết lộ Thông Tin của Chương Trình Đào Tạo của học viện Với Bất Cứ Đối Tượng Nào bên ngoài dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm pháp luật , Thành Viên Vi Phạm sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản và thu hồi tài khoản cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và ứng xử theo luật sở hữu Trí Tuệ Việt Nam 2005 nói riêng và pháp luật hiện hành của Việt nam nói Chung.

CẤM BÁN LẠI PHÂN PHỐI CHUYỂN NHƯỢNG TÀI KHOẢN

Bạn không được phép bán lại, phân phối hoặc chuyển nhượng lấy giá trị hoặc lợi ích theo bất kỳ cách nào. Bạn không được chuyển nhượng, thuê, cho thuê tài khoản, nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.

CẤM TẢI XUỐNG VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIỆN

Bạn không được download video trên nền tảng học tập của Học viện với mọi lý do. Các nội dung học tập bạn đều cần được sử dụng ngay trên website của học viện và các ứng dụng của học viện đi kèm theo tài khoản (nếu có ).

NẾU BẠN VI PHẠM CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN THU HỒI TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN.

Cung Cấp Nền Tảng và Tổng Thể Chiến Lược để chuyên gia, chủ doanh nghiệp và những nhà đào tạo có Thể Thiết Kế cho mình Một Hệ Thống Bán Hàng Quy Mô Lớn, Mô Hình Dạng Thách Thức Nhiều Ngày.

Hướng tới mục tiêu xây dựng 1 cộng đồng lớn 20K - 100K khách hàng chất lượng, trong thời gian 12 - 24 tháng với các mô hình đã được kiểm chứng tại Việt Nam 2020 - 2024.

Phương thức 0đ và Chuyển Đổi Thông Điệp của bạn để trở thành Top 0.4% những Thông Điệp Có Hiệu Quả Chuyển Đổi Cao Nhất Trên Trường.

Cung cấp nền tảng kiến thức kỹ năng chuyên sâu về Hệ Thống Lý Luận Bán Hàng Vị Thế Cao.

Hệ thống chuyên biệt để giới thiệu, bán các Sản Phẩm, Dịch Vụ bậc cao cho các Khách Hàng Phân Khúc Cao Cấp.

Chiến lược tổng thể về các hệ thống Marketing, hệ thống bán hàng tự động. Mô hình đã được kiểm chứng với các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam.

Tối ưu cho Tự Động Hóa 80-100% để mở rộng quy mô đồng thời đạt được tự do cho chủ doanh nghiệp.

DIGITAL ACADEMY SECRET

ĐIỀU KIỆN, DỮ LIỆU VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

A. ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP SỬ DỤNG SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ

Bạn chỉ có thể sử dụng được những dịch vụ do chúng tôi cung cấp sau khi đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản, đồng ý với những quy định do Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền đưa ra, lựa chọn khóa học phù hợp và thanh toán học phí theo quy định của học viện và các chính sách thanh toán học phí đi kèm của khóa học.

B. CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Dịch vụ, trang web và ứng dụng điện thoại đều được sở hữu và vận hành bởi Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền .

Mọi videos, nội dung, giao diện trực quan, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên tập, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, các dịch vụ và những thành phần khác trên trang web và ứng dụng điện thoại đều có bản quyền thuộc về tác giả Việt Nam, bằng sáng chế, luật thương hiệu, các công ước quốc tế, tất cả những tài sản trí tuệ cùng với các quyền sở hữu có liên quan và pháp luật hiện hành.

Trừ khi được cho phép bởi Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền , bạn không được bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, công bố công khai, lan truyền, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, tạo ra các sản phẩm bắt nguồn từ, hoặc sử dụng trái phép các tài liệu của Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền .

C. DỮ LIỆU & TÀI KHOẢN

1. Về Đăng Ký
Để sử dụng được những dịch vụ do Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền cung cấp, người dùng cần đăng ký và tạo một tài khoản thông qua trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại. Việc đăng ký bao gồm: (i) tạo một tên người dùng và mật khẩu duy nhất; (ii) cung cấp địa chỉ e-mail và (iii) số điện thoại. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền tiếp cận thông tin về thẻ dùng để thanh toán của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh.

2. Về Mật Khẩu
Bạn sẽ được yêu cầu nhập một mật khẩu khi đăng ký tài khoản. Lưu ý hãy giữ bí mật thông tin về mật khẩu vì bạn sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ việc thanh toán học phí và những hoạt động dưới tài khoản của mình.

DIGITAL ACADEMY SECRET

ĐIỀU KIỆN, DỮ LIỆU VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

A. ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP SỬ DỤNG SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ

Bạn chỉ có thể sử dụng được những dịch vụ do chúng tôi cung cấp sau khi đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản, đồng ý với những quy định do Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền đưa ra, lựa chọn khóa học phù hợp và thanh toán học phí theo quy định của học viện và các chính sách thanh toán học phí đi kèm của khóa học.

B. CÁC VẤN ĐỀ SỞ HỮU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Dịch vụ, trang web và ứng dụng điện thoại đều được sở hữu và vận hành bởi Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền .

Mọi videos, nội dung, giao diện trực quan, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên tập, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, các dịch vụ và những thành phần khác trên trang web và ứng dụng điện thoại đều có bản quyền thuộc về tác giả Việt Nam, bằng sáng chế, luật thương hiệu, các công ước quốc tế, tất cả những tài sản trí tuệ cùng với các quyền sở hữu có liên quan và pháp luật hiện hành.

Trừ khi được cho phép bởi Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền , bạn không được bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, công bố công khai, lan truyền, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, tạo ra các sản phẩm bắt nguồn từ, hoặc sử dụng trái phép các tài liệu của Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền .

C. DỮ LIỆU TÀI KHOẢN

1. Về Đăng Ký
Để sử dụng được những dịch vụ do Học Viện Bất Động Sản Dòng Tiền cung cấp, người dùng cần đăng ký và tạo một tài khoản thông qua trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại. Việc đăng ký bao gồm: (i) tạo một tên người dùng và mật khẩu duy nhất; (ii) cung cấp địa chỉ e-mail và (iii) số điện thoại. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền tiếp cận thông tin về thẻ dùng để thanh toán của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh.

2. Về Mật Khẩu
Bạn sẽ được yêu cầu nhập một mật khẩu khi đăng ký tài khoản. Lưu ý hãy giữ bí mật thông tin về mật khẩu vì bạn sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ việc thanh toán học phí và những hoạt động dưới tài khoản của mình.

DIGITAL ACADEMY SECRET

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

DIGITAL ACADEMY SECRET

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

DIGITAL ACADEMY SECRET

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TRÊN WEBSITE

Bạn hãy đọc qua hướng dẫn dưới đây trước khi tiến hành vào việc học tập nhé!

Làm thế nào để tải tài liệu học tập?

Có mục Tài Liệu trong website học tập hoặc bạn sẽ thấy mục có nội dung ghi " Tài liệu đính kèm" dưới mỗi Video học tập. Hãy kích vào đó và bạn sẽ thấy link tải tài liệu nhé.

Trong trường hợp bạn không biết cách tải xuống như thế nào. Bạn hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé!

Hầu hết các file sẽ là định dạng trên Google Sheet, Google Doc, Google Slides, các File PDF,....

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG FILE

 • Vào file sheet, docs ....

 • Vào Tệp > Mục Tải Xuống

 • Sau đó kích vào mục tải Xuống.

 • Lựa chọn định dạnh muốn tải.

 • Đối với các File trên Google bạn cũng làm tương tự hướng dẫn trên nhé!

 • Cần hỗ trợ thêm có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ để được hỗ trợ thêm về các vấn đề kỹ thuật.

DIGITAL ACADEMY SECRET

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN WEBSITE

Bạn hãy đọc qua hướng dẫn dưới đây trước khi tiến hành vào việc học tập nhé!

Làm thế nào để tải tài liệu học tập?

Có mục Tài Liệu trong website học tập hoặc bạn sẽ thấy mục có nội dung ghi " Tài liệu đính kèm" dưới mỗi Video học tập. Hãy kích vào đó và bạn sẽ thấy link tải tài liệu nhé.

Trong trường hợp bạn không biết cách tải xuống như thế nào. Bạn hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé!

Hầu hết các file sẽ là định dạng trên Google Sheet, Google Doc, Google Slides, các File PDF,....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE

 • Vào file sheet, docs ....

 • Vào Tệp > Mục Tải Xuống

 • Sau đó kích vào mục tải Xuống.

 • Lựa chọn định dạnh muốn tải.

 • Đối với các File trên Google bạn cũng làm tương tự hướng dẫn trên nhé!

 • Cần hỗ trợ thêm có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ để được hỗ trợ thêm về các vấn đề kỹ thuật.

COACHING HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?

Đối với từng khóa bạn đăng ký khác nhau sẽ có thời lượng Coaching khác nhau.

Lịch Coach sẽ được thông báo trên các kênh SMS, Group Zalo học tập, Email.

Các buổi Coaching sẽ được lưu lại và upload lên website học tập. Bạn có thể vào tài khoản học tập để xem lại trong thời gian lưu trữ video Coaching được thông báo

Bạn có thể đặt lịch Coaching Call nếu cần hỗ trợ gấp.

Lịch đặt Coaching sẽ được đội ngũ xác nhận và thông báo lại cho bạn.

CUỘC GỌI HUẤN LUYỆN

Chương trình Coaching Call Free dành cho thành viên Học Viện.

Thời gian tư vấn Coaching Zoom

Thời lượng: 1h - 1h30p

Đặt lịch khi chưa đến lịch Coaching Group lớp học

Thời gian tư vấn Coaching Zoom

Thời lượng: 1h - 1h30p

Xác Nhận của Đội Ngũ Hỗ Trợ

COACHING HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?

Đối với từng khóa bạn đăng ký khác nhau sẽ có thời lượng Coaching khác nhau.

Lịch Coach sẽ được thông báo trên các kênh SMS, Group Zalo học tập, Email.

Các buổi Coaching sẽ được lưu lại và upload lên website học tập. Bạn có thể vào tài khoản học tập để xem lại trong thời gian lưu trữ video Coaching được thông báo

Bạn có thể đặt lịch Coaching Call nếu cần hỗ trợ gấp.

Lịch đặt Coaching sẽ được đội ngũ xác nhận và thông báo lại cho bạn.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN NGAY

CUỘC GỌI HUẤN LUYỆN

Chương trình Coaching Call Free dành cho thành viên Học Viện.

Thời gian tư vấn Coaching Zoom

Thời lượng: 1h - 1h30p

Đặt lịch khi chưa đến lịch Coaching Group lớp học

Thời gian tư vấn Coaching Zoom

Thời lượng: 1h - 1h30p

Xác Nhận của Đội Ngũ Hỗ Trợ

10X SECRET

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ DAS ...

Feedback của các Chuyên Gia về Chất Lượng Đào Tạo và Dịch Vụ của DAS

Sau khi tham gia Anh Huân đã ...

Tạo ra chương trình đào tạo giá cao, cam kết kết quả cho học viên. Thu hút hàng trăm học viên tham gia trong thời gian ngắn. Doanh thu tăng gấp 3 lần so với trước đây.

- Nguyễn Văn Huân -

Sau khi tham gia DAS Anh Đạt đã ...

Tăng doang thu gấp 100 lần đạt hơn 100.000$/ tháng. Và bên cạnh đó còn có thêm thời gian và nguồn lực để phát triển bản thân và doanh nghiệp.

- Mai Xuân Đạt -

Thầy Trần Việt Quân chia sẻ

Nghề gì cũng có chuyên gia. Trong nghề này Minh Khôi là Chuyên Gia. Theo Chuyên Gia học kèm cặp có thể tiết kiệm 5 - 10 năm cuộc đời.

- Thầy Trần Việt Quân -

Đạt kết quả sau 3 Tuần chỉ với chi phí 15 triệu thu về 3000 data chuyển đổi 25% và mang đạt mốc doanh thu 1,1 tỷ. Đặc biệt Tự động hóa quy trình tới 80%. Cực kì tâm đắc chiến lược Challenge Funnel từ Chuyên Gia Minh Khôi.

- Trainer Vũ Quang Minh -

Sau khi tham gia anh Linh đã ...
Với Học viên: Doanh thu tăng gấp 5 lần, theo đuổi đam mê y khoa. Với Anh Cấn Mạnh Linh: Bí Mật Học Viện Số giúp Bowmasters bứt phá doanh thu, mục tiêu tăng gấp 10 lần.

- Cấn Mạnh Linh -

Sau khi tham gia DAS anh Trần Dương đã...

Doanh thu tăng gấp 5 lần. Có thể bán được 4 người/ngày với giá 2.000$/người. Dự kiến tăng giá chương trình trong tương lai. Có nhiều khách hàng chất lượng.

- Trần Dương -

Chị Hồ Vĩnh Thùy Linh sau khi học DAS đã ..
Doanh thu từ các chương trình đào tạo dao động từ 10.000$ đến 24.000$/học viên, gấp 100 lần so với trước. Doanh thu tháng lên tới 100.000$, gấp 5 lần so với trước. Ấn tượng với DAS là một mô hình học tập Kết hợp học lý thuyết và thực hành, bám sát học viên trong suốt quá trình học tập.

- Vĩnh Thùy Linh -

Sau khi tham gia DAS chị đã ..

Giúp đỡ nhiều người hơn trong lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy. Phát triển kỹ năng quản trị, lãnh đạo, và đào tạo hiện đại. Áp dụng tư duy mới mẻ, đi ngược lại với tư duy truyền thống kết hợp sử dụng các công cụ và phương pháp học được vào thực tế công việc từ đó Hoàn thành các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và thông mình hơn.

- CEO Safety Coach Academy -

Sau khi tham gia DAS anh đã ...

Tăng mức Doanh thu từ các khóa học dao động từ 10.000$ đến 24.000$/học viên, gấp 100 lần so với trước. Doanh thu táng đạt 100.000$, gấp 5 lần so với trước. Chương trình DAS đã giúp Co - Founder Top Master Academy đạt được những thành công vượt bậc trong kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo


- Founder Top Master Academy -

DIGITAL ACADEMY SECRET

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ DAS ...

Feedback của các Chuyên Gia về Chất Lượng Đào Tạo và Dịch Vụ của DAS

Sau khi tham gia Anh Huân đã ...

Tạo ra chương trình đào tạo giá cao, cam kết kết quả cho học viên. Thu hút hàng trăm học viên tham gia trong thời gian ngắn. Doanh thu tăng gấp 3 lần so với trước đây.

- Nguyễn Văn Huân -

Sau khi tham gia DAS Anh Đạt đã ...

Tăng doang thu gấp 100 lần đạt hơn 100.000$/ tháng. Và bên cạnh đó còn có thêm thời gian và nguồn lực để phát triển bản thân và doanh nghiệp.

- Mai Xuân Đạt -

Thầy Trần Việt Quân chia sẻ

Nghề gì cũng có chuyên gia. Trong nghề này Minh Khôi là Chuyên Gia. Theo Chuyên Gia học kèm cặp có thể tiết kiệm 5 - 10 năm cuộc đời.

- Thầy Trần Việt Quân -

Đạt kết quả sau 3 Tuần chỉ với chi phí 15 triệu thu về 3000 data chuyển đổi 25% và mang đạt mốc doanh thu 1,1 tỷ. Đặc biệt Tự động hóa quy trình tới 80%. Cực kì tâm đắc chiến lược Challenge Funnel từ Chuyên Gia Minh Khôi.

- Trainer Vũ Quang Minh -

Sau khi tham gia anh Linh đã ...
Với Học viên: Doanh thu tăng gấp 5 lần, theo đuổi đam mê y khoa. Với Anh Cấn Mạnh Linh: Bí Mật Học Viện Số giúp Bowmasters bứt phá doanh thu, mục tiêu tăng gấp 10 lần.

- Cấn Mạnh Linh -

Sau khi tham gia DAS anh Trần Dương đã...

Doanh thu tăng gấp 5 lần. Có thể bán được 4 người/ngày với giá 2.000$/người. Dự kiến tăng giá chương trình trong tương lai. Có nhiều khách hàng chất lượng.

- Trần Dương -

Chị Hồ Vĩnh Thùy Linh sau khi học DAS đã ..
Doanh thu từ các chương trình đào tạo dao động từ 10.000$ đến 24.000$/học viên, gấp 100 lần so với trước. Doanh thu tháng lên tới 100.000$, gấp 5 lần so với trước. Ấn tượng với DAS là một mô hình học tập Kết hợp học lý thuyết và thực hành, bám sát học viên trong suốt quá trình học tập.

- Vĩnh Thùy Linh -

Sau khi tham gia DAS chị đã ..

Giúp đỡ nhiều người hơn trong lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy. Phát triển kỹ năng quản trị, lãnh đạo, và đào tạo hiện đại. Áp dụng tư duy mới mẻ, đi ngược lại với tư duy truyền thống kết hợp sử dụng các công cụ và phương pháp học được vào thực tế công việc từ đó Hoàn thành các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và thông mình hơn.

- CEO Safety Coach Academy -

Sau khi tham gia DAS anh đã ...

Tăng mức Doanh thu từ các khóa học dao động từ 10.000$ đến 24.000$/học viên, gấp 100 lần so với trước. Doanh thu táng đạt 100.000$, gấp 5 lần so với trước. Chương trình DAS đã giúp Co - Founder Top Master Academy đạt được những thành công vượt bậc trong kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo


- Founder Top Master Academy -

10X SECRET

CÁC LƯU Ý CẦN NẮM

 • Nhấn vào "ĐĂNG KÝ" và làm theo hướng dẫn bạn sẽ thành công.

 • Hoàn thành đăng ký vé sẽ được các bạn trong BTC liên hệ và Suport hỗ trợ nhận vé vào khóa học.

 • Để ý báo trên điện thoại để cập nhật được thông tin sớm và chính xác nhất.

 • Hotline: 0941887823

 • Hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để liên hệ Fanpage:

  Bí Mật Học Viện Số.

Chúc bạn có một trải nghiệm học tuyệt vời với DAS. Cảm ơn bạn đã tới và đồng hành cùng chúng tôi.

10X SECRET

CÁC LƯU Ý CẦN NẮM

 • Nhấn vào "ĐĂNG KÝ" và làm theo hướng dẫn bạn sẽ thành công.

 • Hoàn thành đăng ký vé sẽ được các bạn trong BTC liên hệ và Suport hỗ trợ nhận vé vào khóa học.

 • Để ý báo trên điện thoại để cập nhật được thông tin sớm và chính xác nhất.

 • Hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để liên hệ Fanpage:

  Bí Mật Học Viện Số.

Chúc bạn có một trải nghiệm học tuyệt vời với DAS. Cảm ơn

bạn đã tới và đồng hành cùng chúng tôi.

GROWTH HACK - FREEDOM - GLOBAL

Địa chỉ: Tòa nhà Vinahud, Trung Yên 9, Cầu Giấy,

Hà Nội, Việt Nam

LIÊN HỆ

GOOGLE MAP

2R82+FV7, Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

GROWTH HACK - FREEDOM - GLOBAL

Địa chỉ: Tòa nhà Vinahud, Trung Yên 9, Cầu Giấy,

Hà Nội, Việt Nam

LIÊN HỆ

GOOGLE MAP

2R82+FV7, Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam